Súťaž Mladý ekofarmár 24. ročník celoštátneho kola na SOŠ Pruské