Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské

SOŠ Pruské je jednou zo 16 škôl v Trenčianskom kraji, ktorá sa zapojila do projektu Participatívneho rozpočtu. Prostredníctvom školského Parti rozpočtu študentom ponúkame príležitosť zmeniť našu školu k lepšiemu. "Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry v škole? Povedzte nám o ňom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000 eur. Rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole!". Takto znelo motto nášho projektu!

Ako sme začínali?

     Na začiatku sa stretli členovia ŽŠR, ktorí sa ako prví oboznámili so zámerom Participatívneho rozpočtu. Participácia, čo to je? Ide o spolurozhodovanie, spoluúčasť  - študenti sami navrhnú, vyberú a zrealizujú zaujímavý nápad. Aby sme si to skúsili, študenti si vo vybraných triedach zahrali hru "Nie je mesto ako mesto". Preniesli sme sa o niekoľko rokov  dopredu a boli sme členmi mestského zastupiteľstva. Úlohou bolo vybrať projekt pre mesto, presvedčiť a zaujať ostatných, že ten môj výber je najlepší. Niektorí boli veľmi aktívni a súťaživí.

Nasledoval zber nápadov, ktoré sa ale budú realizovať v našej škole. Z každej triedy  študenti vybrali najlepšie nápady, čím viac, tým lepšie a tieto postúpili do celoškolského kola - workshopu nápadov. Každý nápad sa rátal, či už išlo o zlepšenie podmienok pre žiakov v rámci voľno-časových aktivít, o oddychové alebo relaxačné zóny, alebo o spoločenské, kultúrne či športové vyžitie, zlepšenie kvality výučby - investícia do vybavenia učební, pomôcok,  oblasť ekológie....

Niektoré projekty boli veľmi podobné, tie sa zlúčili, 12 projektov určená komisia prehodnotila a schválila ako realizovateľné a boli odovzdané na dopracovanie. Tam bolo dôležité urobiť správnu finančnú kalkuláciu. Do záverečného hlasovania bolo vybraných 10 projektov a členovia jednotlivých projektov začali  svoju propagačnú kampaň.

Hlasovanie sme nastavili tak, že prebiehalo elektronicky. Každý študent mal 3 hlasy. Jeden hlas mohol prideliť len na jeden projekt. Hlasovalo 246  žiakov a pedagogických pracovníkov.

Žiaci svojimi hlasmi vybrali 3 projekty, ktoré sa začali realizovať. Najvyšší počet hlasov získal projekt  Renovácia WC s rozpočtom 400€, druhý v poradí sa umiestnil projekt  Lepšia WIFI na internáte s rozpočtom 400€ a tretí projekt, ktorý sa zrealizuje, je Vybavenie odbornej učebne v sume 260€ (chýbajúca suma sa dofinancuje z OZ v našej škole). Podľa výsledkov sa  ukázalo, čo najviac našich študentov trápi.

     Dňa 2.5.2019 zasadal realizačný tím, ktorý posudzoval rozpracované projekty. Počas zasadania  členovia víťazných tímov informovali o ďalšom postupe. Projekt Renovácia WC sme  technicky dopracovali, keďže bol na realizáciu najnáročnejší  (nákup kombi WC so sedadlom, farba na omietku a dvere).

     Niektorí žiaci boli prekvapení z výsledkov hlasovania, očakávali, že ich projekt bol lepší  a nebol vybraný. Tu by som chcela zdôrazniť, že všetky projekty, ktoré žiaci navrhli, boli na vysokej úrovni.

 Realizátorom úspešných projektov želáme zdarný priebeh prác a tešíme sa na následné využívanie výsledkov ich práce. Veríme, že sa nám podarilo  prispieť k pozitívnej zmene v škole a tešíme sa na ďalší ročník.

 

Ako hodnotia projekt žiaci?

 Pozitívne hodnotia hru, kde sa oboznámili s participáciou, ako funguje v praxi.  Študenti mohli navrhnúť projekt, pritom vyjadriť svoj názor na veci, ktoré sa dajú zmeniť, zlepšila sa komunikácia a spolupráca s ostatnými. Páčilo sa im hlasovanie, kde študenti mohli zahlasovať za to, čo chcú a mohli vybrať viac projektov. Do projektov sa mohol zapojiť každý so svojím nápadom.

Negatívnym javom bol obmedzený finančný limit na projekty, peňazí na realizovanie nákladnejších potrebných projektov bolo málo,  navrhovatelia projektov podcenili kampaň, a preto niektorí hlasovali náhodne.

Čo by mohlo byť lepšie?

Žiaci by mali viac komunikovať medzi sebou, nebáť sa povedať svoj názor/nápad, kampaň pripraviť a viesť pred všetkými žiakmi, napr. v aule, aby žiaci mali prehľad a informácie o všetkých projektoch. Zo strany študentov chýba väčšia angažovanosť a záujem o dianie v škole. Je potrebné dostať do ich povedomia, že ak je dobrý projekt, môžu ho využiť spolužiaci, škola,  je pre nás všetkých. Nie môj, ale náš projekt!

 

Ing. Oľga Gézeová  

koordinátorka projektu


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31