Školské kolo súťaže Mladý ekofarmár

Školské kolo súťaže Mladý ekofarmár  sa konalo na SOŠ

v Pruskom dňa 11. 03.2024

 

Súťažiaci:

Nicol Tršková                      Trieda:       I. Ap     

David Cupan                        Trieda:       II. Am       

Lukáš Goláň                         Trieda:       II.Am      

Vanesa Galková                   Trieda:       II. Zk      

Petra Vavrová                       Trieda:       II.Zk

Michaela Ferencová             Trieda:       III. Ap      

Natália Dušičková                Trieda:       III. Ap

         

Hodnotiaca komisia: Ing. Ľubomíra Lichvárová, Ing. Mária Geregová.

Jednotlivé časti súťaže:

1.časť-vlastné dojenie-  PD Pruské- farma Bohunice.

2.časť- vedomostný test- pozostával  z 35 otázok.

3.časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky

             1.úloha-degustačná skúška- 5 vzoriek čerstvého mlieka a smotán  degustovali žiaci a zistené výsledky zapísali do tabuľky (odstredené mlieko, polotučné mlieko, plnotučné mlieko, smotana sladká 12%, smotana na šľahanie 33%)

             2. úloha- stanovenie  senzorických vlastností surového kravského mlieka.

             3.úloha –zatriedenie surového kravského mlieka podľa znakov kvality do akostnej triedy podľa STN 57 0529  - podľa určených  hodnôt v tabuľke súťažiaci určili výslednú kvalitu triedy.

4. časť- laboratórne skúšky surového kravského  mlieka    

                1. úloha – stanovenie kyslosti mlieka  titračnou  metódou  podľa Soxhlet- Henkela

                2. úloha- určenie mernej hmotnosti mlieka – laktodenzimetrom1

5.časť- rastlinná výroba a odpadové hospodárstvo

                1. úloha- výpočet príkladu- zásoby siláže v silážnych žľaboch

                2. úloha- poznávanie osiva obilnín, strukovín, olejnín,  a poznávanie tráv, ďatelinovín a bylín podľa obrazového materiálu.

 

Výsledky školského kola súťaže:

  1. miesto- Michaela Ferencová            
  2. miesto- David Cupan  
  3. miesto- Lukáš Goláň       

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1.a 2. mieste postupujú do celoštátneho kola Mladý ekofarmár, ktoré sa bude konať v dňoch 15.- 17. mája 2024 na SOŠ Kušnierska brána v Kežmarku. Riaditeľka školy Ing. Janka Fedorová odovzdala žiakom vecné ceny a diplomy.

Prajeme veľa šťastia!

 

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Lichvárová


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30