Prečo agromechatronik......

Prečo agromechatronik......

Lebo  Priemysel  4.0 umožňuje organizáciám získať nové konkurenčné výhody.

 

Dňa 22.6.2022  sa v krásnom prostredí Slovenského technického múzea - Múzeum Solivar, Prešov uskutočnila - Sektorová konferencia na tému Autonómna technika, presné navádzanie a robotika v poľnohospodárstve.

Prednášajúcimi na danú tému boli:

1.Doc.Ing. Vladimír Cvikolovič, PhD. z SPU Nitra na tému  Autonómne technológie a moderné požiadavky v poľnohospodárstve.

2. Ing. Martin Kurčík z AGROSERVIS spol.,s.r.o. na tému Vývoj technológie v poľnohospodárstve a priestor pre mladého človeka.

3.Ing. Martin Kapšo, Ing. Viktor Setnický  - SkyMaps s.r.o.na tému Presné poľnohospodárstvo a požiadavky pre digitalizáciu a digitálne zručnosti.

 

Ďalším prezentujúcim bola Ing. Ľubica Lašová, SOŠ Pruské, ktorá prítomným predstavila nový študijný odbor agromechatronik, ktorí sa vyučuje iba na troch školách na celom Slovensku (Stredná odborná škola   Pruské, Stredná odborná škola  agrotechnická Moldava nad Bodvou a Stredná odborná škola technická a  agropotravinárska Rimavská Sobota).

Študijný odbor agromechatronik  vznikol na základe požiadavky Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky SR -  AGRION. Hlavným cieľom je  získať mladých ľudí do poľnohospodárstva. Stroje, ktoré využívajú pracovníci v agrosektore sú vysokovýkonné a aj servis si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej je na Slovensku nedostatok.  Nakoľko študijný odbor agromechatronik je nový odbor nie je dostatok prístupnej odbornej literatúry na vyučovanie odborných predmetov.

Z tohto dôvodu SOŠ Pruské spolu s partnermi

  • Landwirtschaftliche Berufsschule und Fachschule Burgkirchen, Rakúsko
  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Česká republika
  • AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, Slovensko
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania  Bratislava, Slovensko

Vytvorili elektronickú učebnicu (e-book) v rámci projektu Erasmus+ KA2 pod názvom

Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“,

číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773.

Cieľom projektu je:

  • vytvorenie komplexného e-lerningového vzdelávacieho materiálu pre predmet agromechatronika,
  • zlepšenie zamestnateľnosti absolventov,
  • rozvíjanie  odborných  zručností,
  • posilnenie  príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom mobility žiakov a zamestnancov.

E-lerningová učebnica je vytvorená v troch jazykoch – slovenský, český a nemecký. Tvorí ju  10 kapitol. Súčasťou každej kapitoly je aj  kontrolný test, ktorý umožní rýchlo a jednoducho preveriť úroveň získaných vedomostí z jednotlivých kapitol.

Súčasťou e-booku je „Príručka pre užívateľov – učitelia, majstri, školitelia OVP a žiaci“

Metodická príručka je rozdelená do desiatich častí, ktoré sú tematicky totožné s jednotlivými kapitolami učebnice.   Každá kapitola (kapitoly1-10) má svoju metodiku, ktorá obsahuje: zhrnutie učiva, spätnú väzbu, test k overeniu čítania s porozumením, metodické materiály pre teoretickú prípravu a podklady pre praktické vyučovanie.

Metodické materiály pre teoretickú prípravu obsahujú učivo s problematikou konkrétnej kapitoly, ktoré dopĺňa, alebo rozširuje obsah učiva vo vzdelávacom materiály. Zozbierané materiály z rôznych zdrojov môže učiteľ využívať na hodinách pri výklade učiva, resp. ich využiť pri on-line komunikácii so žiakmi, obdobne ako zosumarizované učivo v časti „Zhrnutie učiva“.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31