Poradie uchádzačov študijných odborov po prijímacom konaní - 1.kolo

4532 K 00 agromechatronik

Por.č.

Kód

Body spolu

Poradie

Prijatý/

neprijatý

1.

AGR023

167

1

Prijatý

2.

AGR019

146

2

Prijatý

3.

AGR017

145

3

Prijatý

4.

AGR010

142

4

Prijatý

5.

AGR029

130

5

Prijatý

6.

AGR009

129

6

Prijatý

7.

AGR020

124

7

Prijatý

8.

AGR022

118

8

Prijatý

9.

AGR025

117

9

Prijatý

10.

AGR008

102

10

Prijatý

11.

AGR001

97

11

Prijatý

12.

AGR002

95

12

Prijatý

13.

AGR021

92

13

Neprijatý

14.

AGR006

86

14

Neprijatý

15.

AGR016

86

15

Neprijatý

16.

AGR026

86

16

Neprijatý

17.

AGR032

82

17

Neprijatý

18.

AGR003

82

18

Neprijatý

19.

AGR031

81

19

Neprijatý

20.

AGR028

74

20

Neprijatý

21.

AGR013

67

21

Neprijatý

22.

AGR005

63

22

Neprijatý

23.

AGR007

50

23

Neprijatý

24.

AGR012

47

24

Neprijatý

25.

AGR018

92

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

26.

AGR004

79

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

27.

AGR014

76

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

28.

AGR011

56

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

29.

AGR033

45

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

30.

AGR027

37

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

31.

AGR024

34

-

Neprijatý nesplnil kritéria prijímacieho konania

32.

AGR030

60

-

Neprijatý nezúčastnil sa PS

33.

AGR015

28

.

Neprijatý nezúčastnil sa PS

4210M 18 agropodnikanie - kynológia

Por.č.

Kód

Body spolu

Poradie

Prijatý/

neprijatý

1.

KYN006

142

1

Prijatá

2.

KYN018

137

2

Prijatá

3.

KYN021

133

3

 

Prijatá

4.

KYN017

130

4

Prijatá

5.

KYN016

123

5

Prijatá

6.

KYN009

121

6

Prijatá

7.

KYN011

120

7

Prijatá

8.

KYN001

120

8

Prijatá

9.

KYN013

117

9

Prijatá

10.

KYN004

116

10

Prijatá

11.

KYN012

109

11

Prijatá

12.

KYN005

103

12

Prijatá

13.

KYN014

100

13

Neprijatá

14.

KYN002

95

14

Neprijatá

15.

KYN007

93

15

Neprijatá

16.

KYN008

92

16

Neprijatá

17.

KYN023

84

17

Neprijatá

18.

KYN003

83

18

Neprijatá

19.

KYN010

83

19

Neprijatá

20.

KYN026

82

20

Neprijatý

21.

KYN022

82

21

Neprijatá

22.

KYN015

77

22

Neprijatá

23.

KYN025

70

23

Neprijatá

24.

KYN020

69

24

Neprijatá

25.

KYN019

66

25

Neprijatá

26.

KYN024

56

26

Neprijatá nesplnila kritéria prijímacieho konania

4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka

Por.č.

Kód

Body spolu

Poradie

Prijatý/

neprijatý

1.

POD005

152

1

Prijatá

2.

POD 017

136

2

Prijatá

3.

POD013

133

3

Prijatá

4.

POD008

127

4

Prijatý

5.

POD018

117

5

Prijatý

6.

POD010

117

6

Prijatá

7.

POD009

108

7

Prijatý

8.

POD014

102

8

Prijatá

9.

POD003

98

9

Prijatý

10.

POD007

96

10

Prijatá

11.

POD012

95

11

Prijatý

12.

POD006

78

12

Prijatá

13.

POD015

74

13

 

Neprijatá

14.

POD016

69

14

Neprijatá

15.

POD011

58

15

Neprijatá

16.

POD002

44

-

Neprijatý nezúčastnil sa PS

17.

POD004

32

-

Neprijatá nezúčastnila sa PS

18.

POD001

12

-

Neprijatá nezúčastnila sa PS

4211M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo

Por.č.

Kód

Body spolu

Poradie

Prijatý/

neprijatý

1.

ZAH004

124

1

Prijatá

2.

ZAH003

110

2

Prijatá

3.

ZAH011

107

3

Prijatý

4.

ZAH008

100

4

Prijatý

5.

ZAH005

77

5

Prijatá

6.

ZAH009

77

6

Prijatá

7.

ZAH010

77

7

Prijatý

8.

ZAH002

74

8

Prijatá

9.

ZAH007

68

9

Neprijatá

10.

ZAH006

54

10

Neprijatá

11.

ZAH001

130

-

Neprijatá nezúčastnila sa PS