Medziškolský pretek vo výcviku psov

Dňa 23.03.2023 sa naše žiačky Viktória Rosinová so psom A Black Moon Azeria Basoa, Michaela Ďuranová so psom Esto z Mokrade, Magdaléna Čáková so psom Aron spod Omšenskej Baby pod pedagogickým vedením Ing. Jána Zajaca a Ing. Andrey Babejovej zúčastnili Medziškolského preteku vo výcviku psov, ktorý organizovala Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji. Súťaž prebiehala podľa skúšobného poriadku  SP1 a okrem našej školy a domácej školy sa jej zúčastnili žiaci zo SOŠ Nitra, SOŠ Žilina i žiaci z Českej zemědelskej akademie z Humpolca. .Víťazom sa stali žiaci zo SOŠ Nitra, ale veľmi dobré výsledky dosiahli aj reprezentanti našej školy, Viktória Rosinová so psom A Black Moon Azeria Basoa v kategórii jednotlivcov skončila na  2. mieste, z možných bodov 100 získala  95.

Celkovo naša škola obsadila 2.miesto, pričom všetky žiačky úspešne oficiálne zložili skúšku SP1. Urobili dobré meno našej škole so vzornou reprezentáciou nielen športovými výkonmi, ale aj svojím vystupovaním, kde preukázali, že štúdium kynológie je pre nich aj koníčkom. 

Spracovala: Ing. Andrea Babejová


Fotogaléria