Ponuka odborov pre školský rok 2022/2023

Ponuka odborov pre školský rok 2022/2023

Žiakom 9. ročníkov základných škôl ponúkame  v školskom roku 2022/2023 možnosť štúdia v týchto odboroch:

 

4- ročný študijný odbor y končiace maturitným vyvsedčením

 

  • 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
  • 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
  • 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka – aj výučným listom
  • 4532 K agromechatronik – aj výučným listom

 

3- ročné učebné odbory:

 

  • 4569 H viazač – aranžér kvetín
  • 2988 H mliekar a syrár
  • 4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu zeleň a služby
  • 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia - pre chlapcov
  • 2964 H cukrár
  • 4572 F poľnohospodárska výroba - dvojročný odbor