Nadnárodne projektové stretnutie

Nadnárodne projektové stretnutie v rámci projektu pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“ v SOŠaG Staré Město.