Vnútorný školský poriadok Strednej odbornej školy Pruské

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktoré vydáva riaditeľka školy a riadi sa ním každý žiak SOŠ v Pruskom, pedagogickí pracovníci a rodičia. Obsahuje práva a povinnosti žiakov, ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Upravuje prevádzku a vnútorný režim školy. Upravuje podrobnosti podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

Zoznam súborov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31