Vnútorný školský poriadok Strednej odbornej školy Pruské

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktoré vydáva riaditeľka školy a riadi sa ním každý žiak SOŠ v Pruskom, pedagogickí pracovníci a rodičia. Obsahuje práva a povinnosti žiakov, ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Upravuje prevádzku a vnútorný režim školy. Upravuje podrobnosti podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

Zoznam súborov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30